posts

Pamätnica k 60. výročiu

V tomto roku 2020, v roku 60. výročia založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, členovia VSMS (Vancouver Slovak Mission Society) plánujú vydať Pamätnicu – historickú publikáciu o živote Slovákov, ktorí boli členmi Slovenskej ktorí sa podielali na vzniku, udržovaní a zvelaďovaní farnosti a na zachovaní kultúrneho dedičstva

Stretnutie “starších” futbalistov pod “Oravským zámkom”

13. decembra 2019, na Luciu, sa stretli vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (pod Oravským zámkom) “skúsenejší” futbalisti. V nadpise je uvedené, že to bolo stretnutie “starších” futbalistov, ale klasifikácia “skúsenejší” je pravdepodobne výstižnejšia. Stretnutie zorganizoval Peter Levarský, dlhoročný futbalový nadšenec, hráč, tréner, organizátor, a tiež

Caproni pod Oravským Zámkom

V nedeľu 2.júna 2019 bolo vo farskej hale slovenského kostola sv. Cyrila a metoda v New Westminsteri milé spoločenské posedenie Slovákov a priateľov Slovenska pod názvom „Taký bol Generál Milan Rastislav Štefánik“. Po spoločnom obede si prítomní s láskou zaspomínali na prácu a medzinárodné úspechy svojho rodáka a predchodcu v emigrácii, generála Milana Rastislava Štefánika, uctili si jeho pamiatku

Slovo od zakladajúcich členov

Naša farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri bola založená pred takmer 60 rokmi ako stredisko pre Slovákov žijúcich Lower Mainland. Vtedy sa to volalo Slovenská osada v New Westminsteri. Bolo to nielen náboženské stredisko, ale tiež národné, kultúrne, rodinné a spoločenské  stredisko. Spočiatku sa o všetky zložky života v Slovenskej osade staral mladý ambiciózny