Vancouver Slovak Mission Society.

Stretnutie “starších” futbalistov pod “Oravským zámkom”

13. decembra 2019, na Luciu, sa stretli vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (pod Oravským zámkom) “skúsenejší” futbalisti. V nadpise je uvedené, že to bolo stretnutie “starších” futbalistov, ale klasifikácia “skúsenejší” je pravdepodobne výstižnejšia. Stretnutie zorganizoval Peter Levarský, dlhoročný futbalový nadšenec, hráč, tréner, organizátor, a tiež