Vancouver Slovak Mission Society.

Slovo od zakladajúcich členov

Naša farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri bola založená pred takmer 60 rokmi ako stredisko pre Slovákov žijúcich Lower Mainland. Vtedy sa to volalo Slovenská osada v New Westminsteri. Bolo to nielen náboženské stredisko, ale tiež národné, kultúrne, rodinné a spoločenské  stredisko. Spočiatku sa o všetky zložky života v Slovenskej osade staral mladý ambiciózny