Ping-Pongové rebríčky

Na tejto stránke si môžete pozrieť ping-pongové rebríčky zo zápasov, ktoré sme si zahrali a zaznamenali od 15.decembra 2019 do dnešného dňa v hale “Pod Oravským zámkom”, t.j. vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri v Britskej Kolumbii.

V pravom navigačnom stĺpci na tejto stranke si môžete vybrať aký rebríček by ste chceli vidieť. Spolu s rebríčkom uvidíte aj zoznam zápasov, na základe ktorých bol rebríček zostavený.

Zápasy, ktoré patria do kategorie, ktorú ste si vybrali, napr. 2021 Fall/Winter Open League, alebo Junior Girls, alebo zápasy odohraté 2020-01-19, alebo všetky zápasy, ktoré odohral JozefS, budú vyhodnotené na základe takéhoto (zjednodušeného) algoritmu

  1. Každý nový hráč dostane na úvod rovnaký počet bodov (teraz 100).
  2. Na základe počtu bodov, ktoré majú hráči pred zápasom, sa vypočíta ‘očakávaný’ výsledok zápasu.
  3. Počet bodov sa pre každého hráča po odohratí a zaznamenaní zápasu alebo zvýši alebo zníži podľa toho, či zápas skončil pre hráča lepšie alebo horšie než sa očakávalo. Zvýšenie alebo zníženie je tiež ovládané systémovým parametrom.
  4. Každý hráč dostane za odohratý zápas zopár prídavných bodov ako ocenenie za účasť. Sú to percentá zo získaných loptičiek.

Pod rebríčkom je zoznam systémových parametrov. Potom si môžete pozrieť zoznam zápasov, ktoré boli vzaté do úvahy pri stanovení rebríčka.

Ak položíte myš na meno hráča v určitom zápase, ukážu sa tri údaje:

  • body, ktoré mal hráč pred zápasom
  • body po porovnaní očakávaného a skutočného výsledku zápasu
  • body po pripočítaní niekoľko percent získaných “loptičiek” (body za účasť)

Príklad:
Jano má pred zapasom 140 bodov a Jožo má 70 bodov. Jano a Jožo si idú zahrať jednu hru, do 20 (toto je iba príklad, aby sa nám jednoduchšie počítalo). Na základe pomeru doterajšich bodov, 140 : 70, sa očakáva, že by Jano mal vyhrať 20 : 10 (140:70 = 20:10).

Ak by Jano vyhral 20:5, to by zodpovedalo situácii, kedy by mal Jano 168 bodov a Jožo iba 42 (20:5 = 168:42). Takže Janovi sa zvýši počet bodov zo 140 smerom k 168. Jožovi, naopak, sa počet bodov zníži zo 70 smerom k 42. O koľko percent sa body posunú smerom k novým hodnotám, to určuje systémový parameter. V súčasnosti je to posun o 40%. Takže Jano bude mať 155.2 a Jožo 54.8 bodov . Potom sa ešte pripočíta malý zlomok bodov za počet získaných loptičiek. V súčasnosti je to nastavené na 1% získaných loptičiek (0.2 bodu pre Jana, 0.05 bodu pre Joža)

Takže Janove body sa zvýšili zo 140 na 155.4 a Jožove body sa znížili zo 70 na 54.85.

Ak by Jano vyhral “iba” 20:15, to by zodpovedalo situácii, kedy by mal Jano mať 120 bodov a Jožo 90 (20:15 = 120:90). Takže Janovi sa zníži počet bodov zo 140 smerom k 120. Jožovi, naopak, sa počet bodov zvýši zo 70 smerom k 90. O koľko percent sa body posunú smerom k novým hodnotám, to tiež určuje ten istý systémový parameter (40%).

Prídite si zahrať ping pong do farskej haly sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Obyčajne sa nás zopár stretá v pondelky večer 5:00-8:00pm.

Ohláste sa, ak máte záujem (Jozef: mobil 604-992-7564, email jozef.starosta@slovakmission.ca)

1 thought on “Ping-Pongové rebríčky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Unknown function EnterResult