Otvorená Ping-Pongová Liga 2024

V Slovenskej hale pri kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri sme začiatkom aprila 2024 začali Otvorenú Ping-Pongovú Ligu 2024 (Open Ping-Pong League 2024 – OPPL24).

Kde sa hrá OPPL24?

Zápasy OPPL24 sa hrajú v Slovenskej hale Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, BC, 472 East 8th Avenue, V3L 4L2

Máme 3 stoly, množstvo loptičiek a tiež rakety (ale ak máte svoju raketu, prineste si ju)

Kedy sa hrá OPPL24?

Tréningové zápasy a (dobrovoľné) ligové zápasy sa hrajú (takmer) každý štvrtok v čase od 16:00 do 20:00 (4pm – 8pm).

“Takmer” znamená, že v niektorý štvrtok môže byť hala obsadená podujatím, ktoré má vyššiu prioritu. Vtedy sa OPPL24 nekoná.

Informáciu o najbližšom štvrtku uverejňujeme na WhatsApp skupine “Ping-pong v Slovenskej hale”. Ak chcete byť členom tejto skupiny, pošlite textovú správu “OPPL24” na tel.číslo 604-992-7564 a zaradíma Vás do skupiny.

Kto sa môže zúčastniť OPPL24?

OPPL24 je OPEN. To znamená, že sa Ligy môže zúčasniť každý milovník, každá milovníčka ping-pongu. Juniori, dospelí, seniori. Ženy, muži, dievčatá, chlapci. Slováci, Moraváci, Češi a príslušníci iných (všetkých) národov. Veriaci i neveriaci.

Ako sa hrajú zápasy OPPL24

Hráči OPPL24 hrajú vzájomné zápasy “voľným spôsobom“.

Čo to znamená?

 • 2 alebo 4 hráči sa dohodnú, že si idú zahrať “Ligový zápas”, to znamená, že zápasy môžu byť 2-hry alebo 4-hry
 • Hráči sa dohodnú
  • koľko setov budú hrať
  • či budú hrať do 11 alebo do 21 bodov
 • Jeden z hráčov zapíše mená hráčov a výsledky jednotlivých setov
 • Výsledky jednotlivých setov – počet získaných “loptičiek” – je rozhodujúci pre postavenie hráča v ligovej tabuľke, v ligovom rebríčku

Koľko zápasov musí každý hráč odohrať?

Na zaradenie do Ligového rebríčka OPPL24 musí hráč odohrať aspoň 1 ligový zápas.

Hráči, ak sa dohodnú, môžu odohrať 1 alebo viac zápasov v Slovenskej hale každý štvrtok (alebo aj v iný deň) alebo počas mesiaca alebo počas celej sezóny.

Kde si môžem pozrieť doterajšie výsledky OPPL24?

Na tomto mieste

Ako sa určuje poradie v rebríčku OPPL24?

Máme privátny program, prístupný na webe, ktorý určuje ligový rebríček OPPL24.

Program berie do úvahy viaceré kritériá.

Zjednodušený algoritmus je nasledovný:

 • Každý nový hráč dostane na úvod 100 bodov.
 • Na základe počtu bodov, ktoré majú hráči A a B pred zápasom, algoritmus “predpokladá” výsledok zápasu.
 • Výsledok zápasu sa vyjadruje pomerom získaných loptičiek ku strateným loptičkám. Ak zápas A:B skončil (11:9, 14:12, 5:11), potom výsledok zápasu pre rebríček OPPL24 je 30:32
 • Ak sa skončí zápas pre hráča A lepšie než bol predpoklad (to znamená, že pre hráča B sa skončil horšie než bol predpoklad), hráč A získava nejaké body a jeho postavenie v rebríčku sa zlepší a hráč B stráca nejaké body a jeho postavenie v rebríčku sa zhorší.
 • “Nejaké body”, ktoré hráč získa alebo stratí, závisia od “váhy” zápasu a od systémovej konštanty Delta Koeficient.
 • “Váha” zápasu závisí od celkového počtu odohratých loptičiek.
 • Ak zápas pozostával iba z jedného setu, 11:9, potom váha zápasu je 0.2, čo je 1% z celkového počtu odohratých loptičiek (20).
 • Ak zápas pozostával z 3 setov, 11:9, 9:11, 11:4, potom váha zápasu je 0.55 (zaokrúhlené na 0.6), čo je 1% z celkového počtu odohratých loptičiek (55)
 • Systémová konštanta Delta Koeficient je vysvetlená nižšie.

(Takmer) presný algoritmus si môžete prezrieť na horeuvedenej stránke výsledkov. V druhej polovici stránky sú výsledky zápasov, ktoré boli zahrnuté do vytvorenia OPPL24.

Ak položíte myš na meno hráča, zobrazí sa vám postup, ako boli vypočítané body do rebríčka pre konkrétneho hráča (JozefS) po konkrétnom zápase (posledný zápas na stránke).

Údaje pre hráča JozefS po zápase s hráčom VladoP majú nasledovný význam:

 • JozefS mal pred zápasom 104.2 bodov (VladoP mal pred zápasom 100 bodov – to by sme uvideli, ak by sme položili myš na hráča VladoP)
 • Váha zápasu je 0.6 (čo je zaokrúhlené 1% z celkového počtu odohratých loptičiek (56)
 • Delta koeficient je systémová konštanta. Je nastavená na 0.2. Jej použitie je vidno z uvedenej formule.
 • Pomer bodov JozefS : VladoP pred zápasom bol 104.2 : 100.
  • Po sčítaní všetkých získaných a stratených loptičiek v troch setoch bol výsledok zápasu 25 : 31.
  • To by zodpovedalo pomeru bodov JozefS : VladoP 91.2 : 113, t.j. JozefS by mal mať o 13 bodov menej (a VladoP by mal mať o 13 bodov viac)
  • To je význam veličiny Delta (navrhovaná zmena) : -13
 • Formula však vezme do úvahy systémovú konštantu Delta Koeficient a Váhu zápasu a nezníži počet bodov o 13, ale iba o 13*0.2*0.6, t.j. iba o 1.56
 • Na záver algoritmus ešte pridá “drobné” body – t.j. 1% získaných loptičiek

Jozef Starosta, 604-992-7564, jozef.starosta@gmail.com

Unknown function EnterResult