Vancouver Slovak Mission Society.

Slovo od zakladajúcich členov Spoločenstva Vancouverskej Slovenskej Misie

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri bola založená pred takmer 60 rokmi ako stredisko pre Slovákov žijúcich Lower Mainland. Vtedy sa to volalo Slovenská osada v New Westminsteri.

Bolo to nielen náboženské stredisko, ale tiež národné, kultúrne, rodinné a spoločenské stredisko.

Mať náboženské, národné, kultúrne, rodinné a spoločenské  stredisko, to bola vízia, ktorá sprevádzala život farskej komunity. Túto víziu mali všetci misionári-jezuiti, ktorí spravovali našu farnosť Viliam Lacko SJ, Ján Žabka SJ , Jozef Švec SJ, Ján Kadlec SJ.

Kňazi-správcovia farnosti sa starali o duševnú a náboženskú stránku života farnosti a organizácie, napríklad 1. Katolícka Slovenská Jednota alebo Kanadská Slovenská Liga, a aktívni farníci, s podporou kňazov sa starali o národné, kultúrne, rodinné a spoločenské potreby farskej komunity. Členovia farskej rady, kurátori, boli súčasne členmi jednej alebo druhej alebo dokonca oboch organizácií, ktoré existovali pri slovenskej osade.

Všetci mali spoločnú víziu.

Obnovme a pokračujme, aj v súčasnosti, vo vízii, ktorú mali generácie našich predchodcov: Budovať a udržiavať pri našej farnosti slovenské stredisko, kde sa môžu členovia slovenskej komunity (nielen aktívni farníci) stretať a rozvíjať spoločne svoj duchovný, národný, spoločenský a rodinný život.

Rozhodli sme sa založiť oficiálnu legálnu organizáciu registrovanú podľa pravidiel „BC Society Act“, ktorej cieľom je pokračovať vo vízii našich predchodcov a tiež byť napomocou správcovi farnosti, farskej rade a celému spoločenstvu farnosti sv. Cyrila a Metoda.

Pridajte sa k nám aj Vy.

Organizácia je otvorená pre všetkých členov farského spoločenstva, ako aj pre členov širšej slovenskej komunity vo Vancouveri a v okolí.

Organizácia bola zaregistrovaná 15.aprila 2019 pod menom: Vancouver Slovak Mission Society

Zakladajúci členovia: Jan Carnogursky, John Janek, Miro Lesay, Peter Levarsky, John Oravec, Bertha Palko, Jozef Starosta, Katarina Starosta, Anna Stvrtecky