Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by senior men

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JankoB32020-03-12108.3
2JankoL12019-12-28101.8
3MichalK12019-12-2898.6
4JozefS32020-03-1292.7

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by senior men
DatePlayersResults
2019-12-27
JankoBBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.0
21 : 18
2019-12-28
MichalKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.6
:
JankoLBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
17 : 21
2019-12-28
JozefSBody pred hrou: 99.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.1
:
JankoBBody pred zapasom: 101.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.7
13 : 21
2020-03-12
JozefSBody pred hrou: 96.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 92.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 92.7
:
JankoBBody pred zapasom: 104.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.3
11 : 21