Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by MichalK

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1MarekK12019-12-28104.6
2JozefS32020-01-09103.9
3PavelK42020-01-09103.5
4JankoL12019-12-28101.4
5JankaZ32020-01-0999.7
6MichalK62020-01-0988.3

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by MichalK
DatePlayersResults
2019-12-28
MarekKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.6
:
MichalKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.7
21 : 10
2019-12-28
MichalKBody pred hrou: 95.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
:
JankoLBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4
17 : 21
2019-12-28
PavelKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.6
:
MichalKBody pred zapasom: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.4
21 : 9
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7
,
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7
:
MichalKBody pred zapasom: 90.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 88.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 88.8
,
PavelKBody pred zapasom: 104.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.8
21 : 12
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 101.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.5
,
MichalKBody pred zapasom: 88.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 89.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 89.5
:
JankaZBody pred zapasom: 101.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
,
PavelKBody pred zapasom: 102.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.1
21 : 19
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 102.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.9
,
PavelKBody pred zapasom: 102.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.5
:
JankaZBody pred zapasom: 101.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.7
,
MichalKBody pred zapasom: 89.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 88.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 88.3
21 : 13