Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by MartinF

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefD12020-01-25113.3
2JozefS42020-01-25105.0
3JankaZ32020-01-2397.6
4MiroL32020-01-2394.5
5MartinF52020-01-2592.8

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by MartinF
DatePlayersResults
2020-01-23
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.9
,
MiroLBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.9
:
MartinFBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.3
,
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.3
8 : 21
13 : 21
2020-01-23
JankaZBody pred zapasom: 95.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
,
MartinFBody pred zapasom: 104.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.9
:
MiroLBody pred zapasom: 95.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
,
JozefSBody pred zapasom: 104.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
21 : 18
21 : 17
2020-01-23
JankaZBody pred zapasom: 97.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6
,
JozefSBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.2
:
MartinFBody pred zapasom: 105.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.7
,
MiroLBody pred zapasom: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.5
18 : 21
21 : 17
2020-01-25
JozefDBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 112.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 113.3
:
MartinFBody pred zapasom: 105.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.4
21 : 10
21 : 15
21 : 10
2020-01-25
JozefSBody pred hrou: 103.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.0
:
MartinFBody pred zapasom: 93.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 92.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 92.8
21 : 11
18 : 21
22 : 20