Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by HeidiN

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1MarekK12019-12-28105.1
2JankoL12019-12-28101.1
3HeidiN42019-12-2899.9
4PavelK12019-12-2899.4
5SashaS12019-12-2895.9

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by HeidiN
DatePlayersResults
2019-12-28
HeidiNBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
:
PavelKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.4
23 : 21
2019-12-28
MarekKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.1
:
HeidiNBody pred zapasom: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
21 : 9
2019-12-28
HeidiNBody pred hrou: 96.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.5
:
JankoLBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
18 : 21
2019-12-28
HeidiNBody pred hrou: 95.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.9
:
SashaSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.9
21 : 11