Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by EmilyP

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefD12019-12-28103.6
2EmilyP52019-12-28103.4
3KatkaS22019-12-28100.0
4LindaP12019-12-2899.5
5PavolG12019-12-2895.2

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by EmilyP
DatePlayersResults
2019-12-28
EmilyPBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.5
:
KatkaSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.8
12 : 21
2019-12-28
EmilyPBody pred hrou: 96.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7
:
PavolGBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.2
21 : 9
2019-12-28
LindaPBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5
:
EmilyPBody pred zapasom: 101.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.5
20 : 22
2019-12-28
EmilyPBody pred hrou: 102.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.3
:
JozefDBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.6
13 : 21
2019-12-28
EmilyPBody pred hrou: 99.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.4
:
KatkaSBody pred zapasom: 103.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
21 : 12