Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by DusanB

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1DusanB22020-01-19102.7
2MarekK12020-01-19100.5
3MiroD12020-01-19100.5
4JankoP12020-01-1999.7
5MiskoO12020-01-1997.3

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by DusanB
DatePlayersResults
2020-01-19
DusanBBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.7
,
JankoPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.7
:
MarekKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.5
,
MiroDBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.5
20 : 22
2020-01-19
MiskoOBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
:
DusanBBody pred zapasom: 99.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.7
7 : 11
8 : 11