Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by junior girls

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1MariaB32019-12-28105.4
2MikaM32019-12-28103.1
3NinaL22019-12-2892.4

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by junior girls
DatePlayersResults
2019-12-28
MariaBBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.4
:
NinaLBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.9
11 : 5
11 : 4
2019-12-28
MariaBBody pred hrou: 105.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.5
:
MikaMBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
9 : 11
2019-12-28
NinaLBody pred hrou: 94.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 92.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 92.4
:
MikaMBody pred zapasom: 101.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.8
4 : 11
2019-12-28
MariaBBody pred hrou: 104.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.4
:
MikaMBody pred zapasom: 103.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.1
11 : 9