Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-02-27

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS32020-02-27121.2
2PavelK32020-02-2781.7

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-02-27
DatePlayersResults
2020-02-27
JozefSBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 110.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 111.0
:
PavelKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 89.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.0
21 : 9
21 : 13
21 : 15
2020-02-27
JozefSBody pred hrou: 111.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 120.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 121.0
:
PavelKBody pred zapasom: 90.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 80.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 80.9
21 : 4
21 : 10
21 : 16
2020-02-27
JozefSBody pred hrou: 121.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 120.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 121.2
:
PavelKBody pred zapasom: 80.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 81.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 81.7
21 : 12
21 : 13
21 : 18