Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-02-06

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS32020-02-06111.4
2MiriamP32020-02-0697.9
3MartinK32020-02-0697.2
4JankaZ32020-02-0695.5

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-02-06
DatePlayersResults
2020-02-06
MiriamPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
,
MartinKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
:
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
,
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
17 : 21
11 : 21
2020-02-06
JankaZBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.9
,
MartinKBody pred zapasom: 97.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.5
:
MiriamPBody pred zapasom: 97.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4
,
JozefSBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.2
11 : 21
13 : 21
16 : 21
16 : 21
2020-02-06
JankaZBody pred zapasom: 98.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.5
,
MiriamPBody pred zapasom: 101.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.9
:
MartinKBody pred zapasom: 93.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
,
JozefSBody pred zapasom: 107.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 111.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 111.4
9 : 21
18 : 21
16 : 21
11 : 21
15 : 21
18 : 21