Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-01-29

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JankaZ32020-01-29104.1
2JozefS32020-01-29104.1
3MiriamP32020-01-2996.9
4MartinK32020-01-2996.9

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-01-29
DatePlayersResults
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4
,
MartinKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4
:
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
,
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
18 : 21
14 : 21
16 : 21
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 97.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
,
MartinKBody pred zapasom: 97.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
:
JankaZBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.7
,
JozefSBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.7
21 : 17
8 : 21
22 : 20
20 : 22
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
,
MartinKBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
:
JankaZBody pred zapasom: 103.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.1
,
JozefSBody pred zapasom: 103.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.1
17 : 21
15 : 21
21 : 16