Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-01-25

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefD22020-01-25120.5
2JozefS22020-01-2594.4
3MartinF22020-01-2588.3

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-01-25
DatePlayersResults
2020-01-25
JozefDBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 110.0
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 91.0
21 : 15
21 : 15
21 : 9
2020-01-25
JozefDBody pred hrou: 110.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 119.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 120.5
:
MartinFBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.6
21 : 10
21 : 15
21 : 10
2020-01-25
JozefSBody pred hrou: 91.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.4
:
MartinFBody pred zapasom: 90.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 87.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 88.3
21 : 11
18 : 21
22 : 20