Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-01-12

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS32020-01-12109.9
2PavelH32020-01-12101.8
3JankaZ32020-01-1299.9
4ZuzkaH32020-01-1290.6

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-01-12
DatePlayersResults
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.6
,
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.6
:
PavelHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.8
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.8
21 : 10
21 : 17
21 : 13
21 : 14
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 104.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.3
,
PavelHBody pred zapasom: 95.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.5
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 95.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.5
,
JozefSBody pred zapasom: 104.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.2
21 : 17
22 : 20
17 : 21
23 : 21
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 105.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.9
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 95.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.6
:
PavelHBody pred zapasom: 96.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
,
JozefSBody pred zapasom: 104.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.9
9 : 21
14 : 21
9 : 21
17 : 21