Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2019-12-27

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1MartinP42019-12-27107.8
2JozefD42019-12-27105.8
3MarekK32019-12-27104.7
4OliverO32019-12-2799.5
5OliverP42019-12-2798.8
6JankoB32019-12-2798.1
7MartinaP12019-12-2797.2
8JozefS52019-12-2796.9
9JakubD32019-12-2795.4

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2019-12-27
DatePlayersResults
2019-12-27
OliverPBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.3
:
JakubDBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.8
10 : 2
2019-12-27
OliverPBody pred hrou: 103.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.4
:
MartinPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
9 : 11
2019-12-27
OliverPBody pred hrou: 102.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.6
:
OliverOBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
9 : 11
2019-12-27
OliverOBody pred hrou: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.6
:
MartinPBody pred zapasom: 101.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.6
5 : 11
2019-12-27
OliverOBody pred hrou: 98.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5
:
JakubDBody pred zapasom: 96.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
12 : 10
2019-12-27
JakubDBody pred hrou: 96.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.4
:
MartinPBody pred zapasom: 103.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.6
8 : 11
2019-12-27
JozefDBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
:
JankoBBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.6
21 : 17
2019-12-27
JozefDBody pred hrou: 101.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.7
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5
22 : 20
2019-12-27
JozefDBody pred hrou: 102.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.3
:
MarekKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8
21 : 17
2019-12-27
JankoBBody pred hrou: 98.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
:
JozefSBody pred zapasom: 99.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5
21 : 18
2019-12-27
JankoBBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.1
:
MarekKBody pred zapasom: 98.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
16 : 21
2019-12-27
JozefSBody pred hrou: 98.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.2
:
MarekKBody pred zapasom: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.7
12 : 21
2019-12-27
JozefDBody pred hrou: 104.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.8
:
JozefSBody pred zapasom: 95.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.0
21 : 16
2019-12-27
MartinaPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
,
OliverPBody pred zapasom: 101.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8
:
MartinPBody pred zapasom: 104.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.8
,
JozefSBody pred zapasom: 94.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
14 : 21
14 : 21