Matches and Ranking

JOZOBOZO KAPSA

RANKING based on All games by seniors

RankPlayerCategory# of gamesRecent gamePoints
1BranoDM,A,S14 2021-09-20115.2
2JankoBM,A,S3 2020-03-12104.7
3JankoLM,A,S1 2019-12-28101.0
4MichalKM,A,S1 2019-12-2899.4
5JozefSM,A,S16 2021-09-2099.3
6MartaNF,A,S14 2021-09-2095.9
7NorbertNNM,A,S11 2021-09-2092.2

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 20%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 10%
Extra for G4: 0.5%

All games by seniors
DatePlayersResults
2019-12-27
JankoBBody pred zápasom A: 100.0
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 7.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 100.6
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.8
:
JozefSBody pred zápasom B: 100.0
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -7.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.6
21 : 18
2019-12-28
MichalKBody pred zápasom A: 100.0
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -10.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.2
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.4
:
JankoLBody pred zápasom B: 100.0
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 10.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 100.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.0
17 : 21
2019-12-28
JozefSBody pred zápasom A: 99.6
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -23.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 98.0
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 98.1
:
JankoBBody pred zápasom B: 100.8
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 23.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 102.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 102.6
13 : 21
2020-03-12
JozefSBody pred zápasom A: 98.1
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -29.1
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.3
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 96.4
:
JankoBBody pred zápasom B: 102.6
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 29.1
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 104.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 104.7
11 : 21
2021-08-21
BranoDBody pred zápasom A: 100.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -29.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.0
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 99.1
:
MartaNBody pred zápasom B: 100.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 29.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 101.1
6 : 11
2021-08-30
BranoDBody pred zápasom A: 99.1
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 15.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 100.3
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 100.5
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 100.0
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -15.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 98.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 98.9
11 : 7 | 12 : 10
2021-08-30
BranoDBody pred zápasom A: 100.5
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 57.9
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 103.8
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 104.0
:
MartaNBody pred zápasom B: 101.1
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -57.9
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 97.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 97.9
11 : 2 | 11 : 4
2021-08-30
BranoDBody pred zápasom A: 104.0
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 38.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 106.4
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 106.6
:
JozefSBody pred zápasom B: 96.4
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -38.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 94.1
11 : 3 | 11 : 6
2021-08-30
NorbertNNBody pred zápasom A: 98.9
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -25.9
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 97.0
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.2
:
JozefSBody pred zápasom B: 94.1
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 25.9
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.3
4 : 11 | 10 : 12
2021-08-30
MartaNBody pred zápasom A: 97.9
Váha zápasu: 0.6
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -8.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.9
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.1
:
JozefSBody pred zápasom B: 96.3
Váha zápasu: 0.6
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 8.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 97.7
6 : 11 | 13 : 11 | 10 : 12
2021-09-06
BranoDBody pred zápasom A: 106.6
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 43.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 107.9
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 108.0
:
JozefSBody pred zápasom B: 97.7
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -43.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.4
11 : 4
2021-09-06
BranoDBody pred zápasom A: 108.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 33.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 109.0
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 109.1
:
MartaNBody pred zápasom B: 97.1
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -33.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.1
11 : 5
2021-09-06
JozefSBody pred zápasom A: 96.4
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 36.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 97.6
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 97.7
:
MartaNBody pred zápasom B: 96.1
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -36.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 95.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.0
11 : 5
2021-09-06
JozefSBody pred zápasom A: 97.7
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 8.6
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 98.1
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 98.2
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 97.2
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -8.6
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 96.9
12 : 10
2021-09-06
MartaNBody pred zápasom A: 95.0
Váha zápasu: 0.1
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 55.8
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.6
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 96.7
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 96.9
Váha zápasu: 0.1
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -55.8
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.4
11 : 3
2021-09-06
BranoDBody pred zapasom: 109.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.3
,
NorbertNNBody pred zapasom: 95.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.5
:
MartaNBody pred zapasom: 96.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.6
,
JozefSBody pred zapasom: 98.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.0
11 : 9
2021-09-06
BranoDBody pred zapasom: 109.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.7
,
MartaNBody pred zapasom: 96.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.0
:
JozefSBody pred zapasom: 98.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.7
,
NorbertNNBody pred zapasom: 95.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
9 : 11 | 8 : 11
2021-09-13
BranoDBody pred zápasom A: 108.7
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 41.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 111.2
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 111.4
:
MartaNBody pred zápasom B: 96.0
Váha zápasu: 0.3
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -41.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 93.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 93.6
11 : 3 | 11 : 5
2021-09-13
MartaNBody pred zápasom A: 93.6
Váha zápasu: 0.6
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 13.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 95.1
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 95.4
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 96.2
Váha zápasu: 0.6
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -13.4
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.0
11 : 5 | 9 : 11 | 11 : 8
2021-09-13
BranoDBody pred zápasom A: 111.4
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 14.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 112.0
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 112.1
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 95.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -14.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 94.5
11 : 7
2021-09-13
MartaNBody pred zápasom A: 95.4
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -7.6
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.8
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 95.0
:
JozefSBody pred zápasom B: 98.7
Váha zápasu: 0.4
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 7.6
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.6
10 : 12 | 9 : 11
2021-09-13
BranoDBody pred zápasom A: 112.1
Váha zápasu: 0.5
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 14.1
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 113.5
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 113.8
:
JozefSBody pred zápasom B: 99.6
Váha zápasu: 0.5
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -14.1
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 98.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 98.3
11 : 5 | 9 : 11 | 11 : 5
2021-09-20
BranoDBody pred zápasom A: 113.8
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 1.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 113.9
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 114.0
:
MartaNBody pred zápasom B: 95.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -1.0
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 95.0
11 : 9
2021-09-20
NorbertNNBody pred zápasom A: 94.5
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -7.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 94.2
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 94.3
:
JozefSBody pred zápasom B: 98.3
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 7.7
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 98.8
9 : 11
2021-09-20
MartaNBody pred zápasom A: 95.0
Váha zápasu: 0.1
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 65.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 96.7
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 96.8
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 94.3
Váha zápasu: 0.1
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -65.2
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 92.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 92.6
11 : 2
2021-09-20
MartaNBody pred zápasom A: 96.8
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): -27.8
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 95.9
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 95.9
:
JozefSBody pred zápasom B: 98.8
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): 27.8
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.8
6 : 11
2021-09-20
BranoDBody pred zápasom A: 114.0
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 12.3
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 114.4
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 114.5
:
NorbertNNBody pred zápasom B: 92.6
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -12.3
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 92.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 92.2
11 : 7
2021-09-20
BranoDBody pred zápasom A: 114.5
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta A (navrhovaná zmena): 16.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 115.1
Po pridaní niekoľko 'drobných' za získané 'loptičky' (1%): 115.2
:
JozefSBody pred zápasom B: 99.8
Váha zápasu: 0.2
Delta koeficient: 0.2
Delta B (navrhovaná zmena): -16.5
Formula: Body_po = Body_pred + Váha*Delta_koef*Delta
Výsledok formuly: 99.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky' (1%): 99.3
11 : 7

predal kona za psa