Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by ZuzkaH

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS52020-01-12110.8
2PavelH62020-01-12106.5
3JankaZ52020-01-12102.4
4MarekK32019-12-15100.7
5ZuzkaH92020-01-1283.1

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by ZuzkaH
DatePlayersResults
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.1
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.0
11 : 1
2019-12-15
JankaZBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.1
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 96.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1
10 : 12
2019-12-15
PavelHBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.4
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 97.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.9
11 : 5
2019-12-15
ZuzkaHBody pred hrou: 94.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.2
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
6 : 11
2019-12-15
MarekKBody pred zapasom: 104.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.9
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 93.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.9
:
PavelHBody pred zapasom: 102.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7
,
JozefSBody pred zapasom: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.2
21 : 18
2019-12-15
JankaZBody pred zapasom: 99.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.4
,
PavelHBody pred zapasom: 101.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.0
:
MarekKBody pred zapasom: 104.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.7
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 93.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.1
21 : 16
21 : 15
21 : 10
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 103.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.6
,
JozefSBody pred zapasom: 101.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.3
:
PavelHBody pred zapasom: 106.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 90.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 86.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 86.6
21 : 10
21 : 17
21 : 13
21 : 14
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 107.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.4
,
PavelHBody pred zapasom: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.7
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 86.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 87.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 87.2
,
JozefSBody pred zapasom: 105.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.9
21 : 17
22 : 20
17 : 21
23 : 21
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 107.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.4
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 87.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 83.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 83.1
:
PavelHBody pred zapasom: 101.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.5
,
JozefSBody pred zapasom: 105.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 110.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 110.8
9 : 21
14 : 21
9 : 21
17 : 21